TRIPLE E TRADING CO., LTD.

ข้อมูลการชำระเงิน

ส่งที่อยู่ ที่ใช้ใบการเปิดใบกำกับภาษีและที่อยู่ที่ใช้ในการส่งสินค้า 

พร้อมทั้งแจ้งรายการสินค้าที่่จะสั่ง พร้อมจำนวน

แจ้งเบอร์โทรกลับ,email 

มาที่ E-mail : [email protected]

จะมีเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับภายใน3ชั่วโมง

หลังจากได้รับการคอนเฟิร์มและโอนเงินแล้ว 

อีเมล์ สลิปมาที่ E-mail : [email protected]

จะจัดส่งของภายในระยะเวลาที่กำหนด

 


สามารถชำระเงินผ่านช่องทางได้ล่างนี้

ชำระเงินผ่านทางธนาคาร

bkb

ธนาคารกรุงเทพ

บจ. ทริปเปิ้ลอีเทรดดิ้ง

104-0-56295-9

( ออมทรัพย์ )